Conquesta i ocupació romana

L'arribada dels romans a l'illa de Mallorca l’any 123 a.C., comandats pel general Quint Cecili Metel va suposar l'inici del període de romanització. L'adaptació a les noves formes de vida importades es va dur a terme durant un llarg procés en el qual van conviure les cultures romana i talaiòtica. I en certa mesura, tot i l'arribada de l'exèrcit romà i dels colons, es van respectar les tradicions i els models d'assentament locals.

La nova colònia va començar sent un nucli de petites dimensions i poc protagonisme però això va anar canviant i Pol·lèntia va anar adquirint importància fins que l'any 70 a.C. ja era una ciutat consolidada. A partir del govern de l'emperador August, la ciutat va experimentar un notable impuls urbanístic i comercial que la va portar a superar les 16 hectàrees de terreny. Van ser construïts un gran nombre d'edificis que van fer que la ciutat fos comparada amb Roma per la seva gran bellesa.

Devers el s. III d.C., la decadència que va afectar tot l'Imperi romà va arribar a Pol·lèntia i va fer que aquesta anàs reduint el seu radi d'acció i que es veiés obligada a construir una murada per defensar-se dels atacs de camperols descontents a què era sotmesa; al mateix temps, una necròpoli s’anava apoderant del seu espai a la zona sud.

Aquest procés de decadència culmina amb l'arribada dels vàndals la primera meitat del s. V d.C. Després d'això Pollentia no va tornar a recuperar la seva esplendor.